Chemoterapeutická sekce České internistické společnosti ČLS JEP

Předmluva | Historie | Výbor | NOVÉ: Akce | Aktuality v oblasti antibiotik | Aktuality v oblasti antivirotik | Aktuality v protinádorové chemoterapii | Aktuality v hematologii a onkologii | Nádorové markery | Odkazy | KontaktPaul Ehrlich

Paul Ehrlich (1854-1915),
zakladatel moderní
protiinfekční chemoterapie
 

NEPŘEHLÉDNĚTE!

Chemoterapeutická sekce České internistické společnosti ČLS JEP ve spolupráci s 3. LF UK
pořádá jednodenní postgraduální kurz
 
INVAZIVNÍ MYKOTICKÉ INFEKCE - MOŽNOSTI MODERNÍ DIAGNOSTIKY A DOPORUČENÉ POSTUPY V TERAPII 2009
 
v posluchárně Státního zdravotního ústavu, budova 11, Šrobárova 48, Praha 10, v sobotu 25. 4. 2009
 
Podrobnosti


Vážená kolegyně/ vážený kolego,

chemoterapie infekčních nemocí i protinádorová chemoterapie se rozrostly do rozsáhlého vědního oboru a prakticky významné odbornosti. Není snadné se orientovat v problematice racionální chemoterapie. Chemoterapeutická sekce České internistické společnosti chce přispět k rozšíření a prohloubení informovanosti odborné lékařské veřejnosti o této problematice, zejména o uplatňování farmakologického pohledu na protiinfekční a protinádorová chemoterapeutika.

... celý článek

Z proslovu Prof. MUDr. V. Vacka, DrSc. na 50. pracovním dni CHTS ČIS ČLS JEP: Současné možnosti ambulantní chemoterapie závažných stavů v onkologii a infektologii, Praha, 12. 11. 2002

 

Webhosting je zajištěn na portálu MEDIMA.cz:

Reklama MEDIMA.cz


Aktualizace 3. 4. 2009 © CHTS